Gospodarstvo, Zanimivosti

Športno igrišče Sovodenj – pridobitev uporabnega dovoljenja

20. oktobra 2011 je Upravna enota Škofja Loka Občini Gorenja vas – Poljane izdala uporabno dovoljenje za novo zgrajeno Športno igrišče Sovodenj.

Investicija je obsegala izgradnjo večnamenskega športnega igrišča, dostopne poti do igrišča in postavitev objekta, v katerem bo prostor za garderobe in sanitarije.

Vrednost celotne investicije znaša približno 390.000 evrov. Na podlagi uspešne prijave na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo investicija v višini 215.516,19 evrov financirana s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije, ukrep 322 Obnova in razvoj vasi.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *