Gospodarstvo, Zanimivosti

Rezultati razpisa Helios

Občina Gorenja vas – Poljane je uspešno kandidirala na razpisu HELIOS-a in Ministrstva za okolje in prostor v okviru projekta oživljanja krajevnih vodnjakov v Sloveniji, in sicer za obnovo vodnjaka na Hotavljah.

Vodnjak se nahaja v starem vaškem jedru Hotavelj, na območju kjer so znane najstarejše hiše v naselju – območje starega vaškega jedra. V preteklosti je bil vodnjak pomemben objekt v tem območju vasi, saj se je s pitno vodno iz tega vodnjaka oskrbovalo več hiš.

Načrtovana rekonstrukcija vodnjaka ima velik lokalni pomen za Hotavlje, saj gre za star vaški vodnjak, kjer so se nekoč srečavali domačini in tu so se spletle marsikatere zgodbe. Vaščani želijo z obnovo vodnjaka ponovno oživiti vodnjak in uporabo vode, »ki ni iz pipe«. Vodnjak bo pomembno prispeval k oživitvi pristnega starega vaškega jedra, vključen pa bo tudi v vodno učno pot, ki bo pripomogla k dvigovanju zavesti o pomembnosti pitne vode danes in o načinu pridobivanja vode v preteklosti.

Vodnjak je eden izmed najstarejših ohranjenih elementov na tem območju. Na območju starega vaškega jedra so še kulturni spomenik Domačija pri Koritarju, obnovljeno  kužno znamenje iz 17. Stoletja, vaška lipa z vaškim omizjem, načrtovana je obnova vaške žganjarne, v okviru čistilne akcije se je v l. 2010 obnovil enojni kozolec.

Obnova vodnjaka ima veliko vrednost tudi v regionalnem smislu. Med tem ko so se vodnjaki oz. »štirne« s svoji tipično obliko v kamnu ohranili predvsem na Primorskem, je njihovo število po drugih pokrajinah manjše. Zato tudi iz vidika prepoznavnosti in zastopanosti tega arhitekturnega elementa na regionalni ravni predstavlja obnovljeni vodnjak veliko pridobitev.

Alenka Pivk ter arhitekt Peter Pogačnik sta s pomočjo vaščanov Hotavelj zbrala podatke o vodnjaku ter pripravila dokumentacijo za razpis.

Vir: http://www.helios.si/slo/novice-in-obvestila/2816

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *