Ostalo

Razpis za vpis v vrtec Zala

Pol leta bo takoj okoli, zato vrtec Zala že objavlja razpis za vpis novih otrok za šolsko leto 2010/2011.
Vpišete ga lahko v Gorenjo vas, ali pa enoto vrtca na Sovonju ali Lučinah.

Obrazce za prijavo dobite v vseh vrtcih ali na spletni strani vrtca http://www.vrteczala.si/ in
http://www.os-ivantavcar.si/vrtec_sovodenj/ v meniju obrazci ter na spletni strani Občine.

Izpolnjeno vlogo pošljite na OŠ Ivana Tavčarja, VRTEC ZALA, Trata 40, 4224 Gorenja vas; oziroma na PŠ Sovodenj, Enota vrtca Sovodenj, Sovodenj 32, 4225 Sovodenj ali PŠ Lučine, Enota vrtca Lučine, Lučine 11, 4224 Gorenja vas.
Lahko jih oddate tudi osebno v vrtcih.

Starši bodo o sprejemu obveščeni v roku 30-ih dni. Če bo prijav več, kot je prostih mest, se bodo pri sprejemanju otrok upoštevali kriteriji za sestavo prednostnega vrstnega reda (12. člen Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec), ki ga opravi Komisija za sprejem otrok v vrtec (6. člen Pravilnika za sprejem otrok v vrtec).

Prav tako pa lahko otroka vpišete tudi v potujoči vrtec v Gorenji vasi in Lučinah, kamor se lahko vključijo otroci stari nad 4 leta.

Izpolnjene prijave pošljite na OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, Trata 40, 4224 Gorenja vas ali pa jih oddajte v vrtcu oziroma na PŠ Lučine.
Starši boste pisno obveščeni o začetku potujočega vrtca v septembru 2010.

Rok za prijavo obeh razpisov je 30. april 2010.

Celoten razpis pa je dosegljiv v razpisu.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *