Gospodarstvo

Posodobitev čistilne naprave Poljane

20. oktobra 2011 je Upravna enota Škofja Loka Občini Gorenja vas – Poljane izdala uporabno dovoljenje za posodobljeno čistilno napravo Poljane. V okviru posodobitve čistilne naprave Poljane so bile nameščene elektromotorne fine grablje, kompresorska postaja in vgrajena nova puhala. Na obstoječem biološkem bloku se je izvedla zamenjava dotrajane opreme, ki ni ustrezna oz. je bila le-ta zastarela. V prezračevalnih bazenih so se dogradila mešala za doseganje večjega učinka čiščenja dušika Urejen je tudi objekt, strojnica, v katerem je lepo urejen upravni prostor, prostor z elektroomarami in sanitarije. Na obnovljeno čistilno napravo se bo priključila tudi Gospodarska cona Dobje, zato se bo obremenitev obstoječe naprave nekoliko povečala.

Uporabno dovoljenje je bilo izdano na podlagi ustreznih rezultatov opravljenih meritev v času  poskusnega obratovanja Čistilne naprave Poljane.

Vrednost celotne investicije znaša 295.228,00 EUR. Sredstva v višini 71,54 % upravičenih stroškov so bila pridobljena v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, delno pa iz državnega proračuna.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *