Intervjuji, Zanimivosti

Janez Pelipenko, kandidat za župana občine Gorenja vas – Poljane

Naslednjo nedeljo, 10. oktobra, bodo potekale lokalne volitve na katerih bomo, poleg kandidatov za člane občinskega sveta in članov svetov KS,  imeli možnost obkrožiti svoj DA tudi pod imenom sedanjega župana Milana Čadeža ali pa njegovega protikandidata, Janeza Pelipenka. Janez Pelipenko sicer ni novo ime v naši občini, saj ga verjento velika večina pozna, aktiven je namreč na večih področjih.

Janez Pelipenko, doma iz Javorij, je po izobrazbi diplomirani ekonomist in opravlja delo samostojnega podjetnika. Kandidira s podporo Slovenske ljudske stranke, s sloganom “Verjamem v našo občino, skupaj naredimo korak naprej”.

Na povabilo, da za Poljanski portal odgovori na nekaj vprašanj povezanih z kandidaturo za župana in pogledom na našo občino, se je z veseljem odzval in spodaj si tako lahko preberete kaj vse nam je povedal.

Ali kandidirate prvič za mesto župana in kako to, da ste se odločili za ta korak?

Za župana kandidiram prvič. Trije mandati pri KS Javorje in trije mandati občinskega svetnika je dovolj, da grem stopnico dalje ali da dam prostor drugim – mlajšim. Kar nekaj predlogov pa je bilo tekom tega mandata, med drugim tudi iz vasi sedanjega župana, nekaj pa jih je bilo tudi “v zraku”. Sam osebno pa sem ta mandat vedno bolj čutil neko praznino enosmernih pogovorov in doziranja samo nekaterih informacij.

Kakšen je Vaš program oziroma čemu boste dali prednost pri morebitnem županovanju?

Moj program bo temeljil na nadaljevanju in dokončanju sedanjih, že začetih investicij. Cilj pa je, da bi naša občina postala razvita občina z ustrezno infrastrukturo, z ustreznimi komunikacijami (ceste, širokopasovno omrežje) skratka v koraku s časom. Bolj usmerjena v turizem, tudi malo v gospodarstvo, s še več dopolnilnih dejavnosti, opirajoč se na lastne kadre, lastno znanje.

Med prednostnimi nalogami omenjate oživitev posestva Visoko, razrešitev težav s smučiščem Stari Vrh in nemoteno delovanje čistilnih naprav. Kako nameravate to doseči? Kaj pa bi napravili na področju toplic v Kopačnici, slabih državnih cest, še ne zgrajenega gasilskega doma v Gorenji vasi?

Dvorec Visoko, smučišče Stari Vrh, toplice Kopačnica so zelo pomembni členi večje usmerjenosti občine v turizem. Skupaj z že obstoječimi kmečkimi turizmi pa bi bilo potrebno  poiskati maksimalne sinergijske učinke (dobrodošle so inovativne ideje in ustvarjalnost mladih).

V Gorenji vasi in Poljanah je potrebmo priklopiti vse uporabnike na čistilno napravo, razširiti le-to do Hotavelj, v Javorjah in Podvrhu pa zgraditi novi čistilni napravi.

Gorenjevaški gasilci letos praznujejo 110-letnico delovanja in predvidena lokacija za novi gasilski dom se mi zdi utesnjena. Vendar, če stroka trdi, da je primerna, se strinjam tudi jaz.

Menim, da so projekti Stari vrh, Visoko in toplice Kopačnica, če se le-ti ugodno rešijo, lahko prednosti pred ostalimi v naši okolici. V primeru neustreznih rešitev pa so lahko tudi šibki členi. Imamo še veliko rezerv v turizmu, pri dopolnilnih dejavnostih in tudi pri malem gospodarstvu. Prav v vsem omenjenem vidim tudi možnosti za zaposlovanje mladih, npr. dom za ostarele bi zaposlil 50 do 100 ljudi, če se ga bo zgradilo. Da ne omenjam pomoči starejšim na domu.

Glede na to, da je vedno več mladih, ki dokončajo srednjo šolo ali študij brez službe, me zanima kaj nameravate storiti na tem področju? Veliko visoko izobraženih ljudi odhaja iz naše občine, ker ne vidijo perspektive oz. možnosti zaposlitve.

Mladi potrebujete zares kvalitetno informacijsko povezavo s svetom, nato pride v poštev tudi mrežni marketing ipd. Morda je že sedaj potrebno pričeti razmišljati o še eni industrijski coni. Tudi mladi morate razmišljati kaj bi po vašem mnenju prišlo v poštev za vaše zaposlitve, zares se pozanimajte in izkoristite vse možnosti, da ostanete v naših krajih. Naj bo odhod res samo izhod v sili.

Kaj bi lahko bilo po Vašem mnenju bolje urejeno v naši občini, morda prav državne ceste?

Državne ceste so v naši občini res v slabem stanju. Občina na to opozarja predvsem državo in prosi, da naj vendar že kaj naredijo. Tu lahko občina pomaga pri urejanju pripadajoče dokumentacije. Katastrofalna pa je cesta do Sovodnja. Pri tem primeru se država zgovarja na četrto razvojno os in sedaj tudi na recesijo. Dobro, da imamo vsaj poslanca iz naše doline, morda se jih kaj prime njegovo prigovarjanje.

Svoj program ste že predstavili v svojem domačem kraju, kje pa ga nameravate še predstaviti v dneh pred lokalnimi volitvami?

Predstavitve imam v Javorjah, Poljanah, Gorenji vasi, Lučinah, Hotavljah, Sovodnju in Volaki. Termini bodo objavljeni na obvestilih poleg mojih plakatov, na oglasnih mestih.

Za konec pa še vprašanje, ki se navezuje na na naš portal, ki ste si ga gotovo ogledali. Kaj menite o portalu, kjer so zbrane vse novice, ki se tičejo naše doline in občine? Je to projekt, ki bi ga podprli in bili pripravljeni sodelovati z nami?

Vaš portal sem prebiral že kar nekajkrat in se mi zdi zanimiv, prav zaradi novic in še bol zaradi vaših komentarjev. Projekt bi vsekakor podprl, za sodelovanje pa sem počasen in upam, da bom imel čas sodelovati.3 Comments

  1. marjan

    “Verjamem v našo občino, skupaj naredimo korak naprej”. —> večjega koraka naprej kot z zdajšnim županom ni mogoče narediti. Milan Čadež za župana!

  2. Stanislav

    Menim da za politiko (predvsem pa enostransko) na Poljanskem portalu ne bi smel biti prostor.

  3. Pozdravljen Stanislav. Intervjuja smo poslali obema kandidatoma za župana, tako da tukaj ni nič spornega.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *