Dogodki, Zanimivosti

Občni zbor PGD Hotavlje

Na osnovi določil statuta PGD Hotavlje, upravni odbor sklicuje 60. Občni zbor PGD Hotavlje, ki bo v soboto, 15. januarja 2011, ob 19. uri v prostorih Zadružnega doma na Hotavljah.

Dnevni red je sledeč:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, organov občnega zbora ter verifikacijske komisije.

2. poročilo predsednika, poveljnika, blagajnika, predstavnika veteranov, mentorja mladine, vodje trojk in gospodarja;

3. poročilo nadzornega odbora;

4. poročilo verifikacijske komisije;

5. razprava na poročila in sprejem poročil;

6. plan dela za leto 2011 in finančni plan;

7. določitev delegatov za občni zbor Gasilske zveze Škofja Loka;

8. diapozitivi o novem gasilskem domu;

9. razno;

10. zaključek občnega zbora.

Vabljeni!

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

1 Comment

  1. TwitterSmash Beta Released Twitter is becoming an ionprtamt marketing tool for online publishers and marketers. But it can be time consuming to keep your profile up to date and it often gets forgotten. But not any more!!! I got News for you. TwitterSmash is here to automate all

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *