Zadobje

Zadobje je vas s približno 63 prebivalci. Vas leži na nadmorski višini 719 metrov.

Vas ima dve kapelici, po večini asfaltirano cesto in kar nekaj uspešnih podjetnikov. Če se boste »potikali« po Zadobju , se lahko spotoma odpravite na Sivko, ki je na nadmorski višini 934 metrov, od kjer boste lahko opazovali Blegoš in Triglav, pogled pa vam utegne zaiti tudi do Ljubljane. Če se tja odpravite jeseni, boste gotovo opazili kakšno gobo in veliko kostanja.

Na internetu lahko preberemo: Posebna zanimivost, ki jo najdete v vasi, so igličasti kristali kremena. Poleg nahajališča kremenovih kristalov sedimentnega tipa pri Crngrobu Wilhelm Voss v knjigi Minerali Kranjske omenja tudi nenavadne igličaste kristale kremena, ki jih je na Zlatem vrhu v Poljanski dolini v okolici vasi Zadobje zbral Sigmund Zois. Kristali so pri 4 mm premera merili do 33 mm v dolžino. Bili so motno beli, vendar lepo razviti. Po opis sodeč je šlo za dolgoprizmatske kristale kremena sedimentnega tipa, zato so se v letu 1993 odločili podrobneje raziskati okolico vasi Zadobje in pobočja Zlatega vrha. Kamninska podlaga je svetlo siv cordevolski dolomit, ki pri udarcu zasmrdi po bitumnu. Votlinice v kamnini so pokrite z belimi romboedričnimi kristali dolomita, ki merijo do 2 mm v premeru, tu in tam pa najdemo tudi igličaste kremenove kristale, ki so redko daljši od 10 mm. Vsaka takšna iglica je lepo razvit kristal z obema terminacijama.

2 Comments

  1. Janez Kalan

    Ena od lokacij izgubljenega gradu (castrum) Bosisen naj bi bila na območju Zadobja (F. Kos). Na geopediji.si je opaziti arh. ruševine na dveh lokacijah. So bile izvedene kakšne arheološke raziskave teh ruševin?
    Lep pozdrav, Janez Kalan

  2. Janez Kalan

    Imam še nekaj vprašanj. Vendar po neodzivnosti sklepam, da je portal zgolj fikcija.
    Prosim, če na izziv odgovorite.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *