Ostalo

Volča

Volča je naselje, ki leži severno od Poljan nad Škofjo Loko, ob cesti Poljane – Javorje. V vas pridemo po dolini ob potoku Ločilnica, ki jo z vzhoda obrobljajo obronki Gabrške gore, z zahoda obronki Brd in Malenskega vrha, po slabih dveh kilometrih asfaltne ceste iz Poljan. V vasi se odcepi cesta, ki gre mimo Lovskega Brda v Malenski vrh, takoj za vasjo pa cesta v Zakobiljek.

Volča je razložena vas z gručastim jedrom. V vasi v Ločilnico pritekata izpod Malenskega vrha dve grapi, ob sotočju je nekaj ravnega naplavljenega zemljišča. Ob cesti pri vstopu v vas s poljanske smeri stoji na desni strani velik kozolec, na hribu nad vasjo pa vas krasi podružnična cerkev sv. Jurija.

Splošni podatki:

Volča je naselje v občini Gorenja vas – Poljane ter župniji Poljane nad Škofjo Loko. Geografske koordinate vasi so: 46°8′1.46″S, 14°10′45.65″V. Volča leži na nadmorski višini 405.7 m, površina vasi je 2.34 km2, njen obseg pa 10.23 km. Vas ima 28 hišnih številk, poštna št. in pošta sta 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Ob popisu leta 2002 je vas imela 114 prebivalcev.

Kameninska zgradba:

Enolični temno sivi sljudni glineni skrilavci in kremenovi peščenjaki iz davnih geoloških časov.

Kulturna dediščina:

Na obronku Lomskega hriba nad vasjo stoji podružnična cerkev sv. Jurija, poznogotska arhitektura z zanimivimi arhitekturnimi členi. Na zunanjščini so na južni strani sledovi freske sv. Krištofa, nad portalom pa je vzidan starejši gotski sklepnik. V notranjščini so se ohranile freske, ki so po stilu in koloritu najbliže Jerneju iz Loke — zelo lepi so prizori Križanja in borba sv. Jurija z zmajem. Zelo zanimiv je tudi sklepnik s podobo sv. Jurija v prezbiteriju. Glavni oltar je nastal leta 1642 in sodi med zgodnje oblike »zlatih oltarjev« pri nas. Zanimiv je tudi mlajši stranski oltar iz 18. stoletja, poleg njega pa rokokojska prižnica in križev pot, ki ga je naslikal poljanski rojak Štefan Šubic leta 1873.

V oblikah »kmečkega klasicizma« so zgradili pri Mraku (h. št. 3) mogočno stanovanjsko hišo. Nadstropno poslopje so preoblikovali leta 1871 (letnica na portalu) — v tem času so nastala večja okna, glavni vhod ter prizidek. Iz starejšega predbaročnega obdobja so ambiciozni oboki v veži in v pomožnih prostorih, iz 18. stoletja pa se je na zunanjščini ohranilo več baročno oblikovanih oken z gavtri. Streha je še pokrita s skrilavimi ploščami. Pri hiši vedo povedati, da je bila pred dobrim desetletjem na fasadi med oknoma še ohranjena letnica: 1547, ki je pričala o častitljivi starosti hiše. Veliko zidano gospodarsko poslopje na delu, ki je obrnjen k cesti, pa krasi v stari tradiciji dvoje fresko podob — sv. Ferjan in sv. Jurij, ki ju je naslikal umetnik Ive Šubic.

Hiša št. 7 ob cesti je bila nekoč (v 18. in 19. stoletju) bogato poslikana. Ohranilo se je še dvoje slabo ohranjenih fresko podob dveh svetnikov, ki ju je najbrž izdelal v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja podobar Štefan Šubic iz Poljan.

Na hiši št. 6 (pri Dolencu) se je ohranilo nekaj lepo izklesanih okenskih okvirov, poleg tega pa tudi del stare, predbaročne hišne zasnove. Zanimiva je tam obokana klet s stebri, kjer so bili po ljudskem pripovedovanju zapori; pri hiši so zbirali desetino.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *