Ostalo

Volaka

Volaka je majhen kraj, šest kilometrov oddaljenod Gorenje vasi. Ima okrog trideset hiš in približno sto prebivalcev.

Zgodovina
Leto od katerega obstajajo zapisi o obstoju vasi, sega v v 1291. Takrat so bili v vasi trije gruntarji. Ime Volaka izvira iz imena Vlahi, ki naj bi bili prvotni tujerodni prebivalci še pred prihodom Slovanov. Okrog leta 1200 je bila vpisana kot Felasi. Leta 1291 se je imenovala Vlach, leta 1500 Vlatzi, leta 1630 pa Velaczi. Dolgo se je imenovala tudi Voljaka, malo pred svetovno vojno pa je dobila današnje ime.

Nad potokom Volaščico leži grič, imenovan Gradišče, kjer naj bi nekoč stal grad svete Heme, spodaj ob potoku pa naj bi stala cerkev svete Eme. Izkopanine kažejo na to, da so bile v grapi tudi fužine. Rudo so kopali po okoliških bregovih. Leta 1564 je velika povodenj odnesla cerkev svete Eme in fužine. Tudi potok Volaščica, ki izvira ob vznožju Blegoša, je bil včasih dobro izkoriščen. Na njem so bili mlini, žaga in kovačija. Večina tega se je podrlo, ker ni bilo časa za obnavljanje. Dva mlina sta bila med vojno požgana, eden pa je bil obnovljen, a je leta 1977 prenehal delovati, ker ljudje niso več sejali žita. Tudi sedaj je Volaščica izkoriščena, saj sta na njej dve mali hidroelektrarni.

Pod Gričarjevo domačijo je še nekaj let nazaj stalo versko znamenje v obliki križa, ker pa je bilo že zelo staro, je razpadlo, zato se je leta 2009 postavil na isto mesto novega. V vasi je tudi plezalna stena, na kateri trenirajo navdušeni plezalci.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *