Robidnica

Robidnica je majhna vas, ki leži med naselji Laze, Lajše in Gorenji Novaki na nadmorski višini 900 metrov in šteje 26 prebivalcev. Ti se ukvarjajo s kmetijstvom, čisto vsi z živinorejo. Vsi vaščani so prijazni in si radi priskočijo na pomoč. Vas šteje samo devet hiš, poleg teh pa vasi stojijo še gospodarska poslopja, kozolci in kasarna iz prve svetovne vojne. Večina ljudi misli, da je Robidnica dobila ime po robidah, ker jih je v vasi veliko.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *