Lajše pri Leskovici

Lajše so zelo majhna in že na prvi pogled prijazna vas, ki premore samo štiri hišne številke. Pod vasjo je potekala rapalska meja. Po prvi svetovni vojni so Lajše spadale pod Italijo, sosednja vas Leskovica pa pod Jugoslavijo.

Vas ima veliko travnikov in njiv, saj se prebivalci ukvarjajo s poljedelstvom in z živinorejo. Gozdovi so obširni, zato v njih nabirajo gobe,  kmetje podirajo drevesa, tako da dobijo les in drva. Vas je prepredena z gozdnimi in makadamskimi potmi, po katerih se radi vozijo s kolesi ali z motorji in prirejajo kolesarske tekme. V bližini je Smučarsko središče Cerkno. Ko se pripeljete v vas, vas najprej pozdravi govedo, ki se pase na pašnikih, nato pa še psi in mačke ter kokoši, ki tekajo okoli hiš. Nad vasjo se dviguje Blegoš.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *