Lajše pri Gorenji vasi

Lajše so majhen zaselek nad Gorenjo vasjo, kjer živi približno 30 prebivalcev. Ker Lajše ležijo v podeželskem okolju, je tu kar nekaj kmetij, na katerih se ukvarjajo večinoma z živinorejo, s poljedelstvom pa tudi čebelarstvom.  Nekateri izmed prebivalcev imajo svoja podjetja, kot sta avtoličarstvo in avtokleparstvo.

Kljub svoji majhnosti je v kraju pomembna spominska plošča. V tem kraju se je namreč rodil slovenski biolog Ivan Regen, ki je preučeval oglašanje žuželk, predvsem murnov in čričkov. Rodil se je leta 1868 v Čadeževi hiši v takratni Avstro-Ogrski, deloval pa je večinoma na Dunaju, vendar je ostal v tesnem stiku s Slovenijo. Umrl je leta 1947. Na mestu, kjer je bila nekoč njegova rojstna hiša, sedaj stoji nova, na njej je spominska plošča, ki je bila postavljena ob stoletnici njegovega rojstva.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *