Ostalo

Kopačnica

Vas Kopačnica je dolga dolina, ki se razteza med dvema večjima vasema, Hotavljami in Leskovico. Na eni strani jo obdajajo Makovice na drugi pa Stara Oselica.

Skozi dolino Kopačnice poteka cestna povezava med Gorenjsko in Primorsko.

Obsega 21 hiš in šteje cca 78 prebivalcev.

Nadmorska višina: 525,5 m.

Zgodovinski oris: Vas Kopačnica je bila prvič omenjena v zapisih že okoli leta 1290. V 18. in 19. stoletju, so na začetku vasi že obratovale toplice, le-te je upravljala Freisinška posest. Po ustnih virih je prav v tem času bila zgrajena tudi topilnica bakra pri Topličarju. Rudo so kopali pod planoto Škofje in jo z vozovi vozili v topilnico. Na področju, kjer so kopali rudo, so še danes vidni vhodi v rove.

Področje Kopačnice je bilo na ravnem delu precej močvirnato, zato so prvi priseljenci strmeli k pridobivanju boljših obdelovalnih površin (njiv) in s tem na več mestih s kopanjem preusmerjali tok potoka in prav od tu naj bi izviralo ime Kopačnica.

Ob cesti so še sedaj vidni sledovi izkopanih in v skale vdelanih jarkov, ki so služili kot dovod vode za hlajenje v topilnici. Na več mestih v okolici, kjer je topilnica stala, je možno najti opeko, s katero so bili zgrajeni topilni lonci. Kot ostanek topljenja pa so še danes vidni veliki kupi peska. Posledica rudarjenja in topljenja bakrene rude so bili veliki goloseki gozdov, zato so se ljudje kasneje zaželi ukvarjati z rejo drobnice in poljedeljstvom, ker pa le-to ni bilo zadosti za preživljanje so se ukvarjali tudi z žganjem apna. Za kurjavo so lahko uporabljali grmičevje oziroma mlado podrast, ki je začenjala z rastjo na golosekih. Nekateri prebivalci so odhajali na delo v oddaljene kraje, v gozdove, kjer so koparili – kuhali oglja, nekateri pa so odšli na delo celo v rudnik.

Zanimivosti:

  • V Kopačnici je bil posnet del fima V dolini miru.
  • V Kopačnici živi najstarejša vaščanka, Agata Jelovčan, ki je letos dopolnila 100 let(2010).
  • Vaščani prirejajo Kopaško noč, ki jo že tradicionalno organizirajo zadnjo soboto v mesecu juliju, in se tako vsaj ekrat na leto skupaj poveselijo.
  • Topli izvir vode, ki se nahaja v dolini Kopačnice, ima temperaturo 23,4 stopinje Celzija in 3 bare pritiska. Preko toplega izvira naj bi se v prihodnjih letih zgradile Terme Kopačnica.
  • V letošnjem letu (2010) bo prvič organiziran gorski tek – hoja iz Kopačnice na Blegoš in nazaj, krajše KBK, katerega idejni vodja je Boštjan Jezeršek, ŠDMH.

Zapisala: Lidija Razložnik

Trackbacks / Pings

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *