Gorenja Dobrava

Gorenja Dobrava je razložena vas z gručastim jedrom na jugu Škofjeloškega hribovja. Leži jugovzhodno od Gorenje vasi na vršajskih terasah v dolini potoka Brebovščica in ob pritoku, ki se imenuje Dršak, na nadmorski višini 407 metrov. Ima 120 prebivalcev in okrog 39 hišnih številk

Vaščani so večinoma zaposleni v industriji in drugih dejavnostih, nekaj pa se jih ukvarja s kmetijstvom. V vasi se nahaja domačija Pr’ Brodarju, kjer imajo gostilno, picerijo ter kmetijo s konji, ukvarjajo se tudi s šolo jahanja.

Vaščani so ohranili precej običajev; ob poročnih slavjih še vedno pripravljajo šrange, ob praznovanju godu pa »lofirajo«.

Na 570 metrov visokem hribu stoji poznogotska cerkev sv. Urbana, katere zavetnika sta  sv. Urban in sv. Barbara. Kot zanimivost naj povemo, da je na fasadi freska sv. Krištofa iz 16. Stoletja, ter da se cerkev lahko pohvali z bogato notranjo opremo.

Na Gorenji Dobravi in v drugih vaseh deluje Športno društvo sv. Urbana, ki prireja izlete, kolesarske dirke, vas ima nekaj samostojnih podjetnikov, večje proizvodnje pa tu ni.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *