Dolge Njive

Dolge Njive so hribovita vas, ležijo 10 kilometrov južno od Gorenje vasi na nadmorski višini 656 metrov. Sosednji kraji so Lučine, Suhi Dol in Goli Vrh. Obdajajo jo hribi, gozdovi in travniki, najvišji vrh je Špik (851 metrov), drugi najvišji hrib pa Somen (666 metrov).

Kraj ima zelo lepo travniško dolino Log, drugače pa je vas Dolge Njive strnjena vas, katere prebivalci se poleg službe ukvarjajo tudi s kmetijstvom.

Kot zanimivost, ki jo malokdo ve, rasteta na Arharjevi kmetiji, v gozdu na hribu Rupe, dva debela macesna. Prvi je visok približno 43 m in če mu leta 1985 žled ne bi polomil vrha, bi bil sedaj visok okrog 50 m. Premer tega lepega macesna je 92 cm, obseg pa 289 cm. Drugi macesen je visok 41,9 m, premer pa je 89,5 cm. Poleg njiju raste še smreka s premerom 88 cm in z višino 38,6 m. Drevesa so med sabo oddaljena približno 10 m, vsa tri drevesa skupaj imajo več kot 26 kubičnih metrov lesa.

V Zali gozd krasi še jelka z višino okrog 40 m in s premerom 107,5 cm ter z obsegom 334 cm. Poleg tega mogočnega drevesa je še ena malo drobnejša jelka s premerom 93 cm in z višino 40,5 m.

V začetku je bilo na Dolgih Njivah le nekaj hiš, v 18. stoletju pa se je število le-teh začelo povečevati. Po nekaterih virih naj bi bila prva šola v lučinskem okolišu prav v vasi Dolge Njive. Kraj naj bi dobil ime po dolgih njivah v Logu.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *