Dolenja Dobrava

Leži na 400 metrih nadmorske višine jugovzhodno od Gorenje vasi in takoj ob vstopu v vas stoji vaški križ. Ima nekaj čez dvesto prebivalcev, od tega se jih precej ukvarja s kmetijstvom saj so v naselju tri večje kmetije in več manjših. Kmetje se ukvarjajo z živinorejo s poudarkom na pridelavi mleka. V vasi je tudi usmerjena kmetija, ki se je specializirala za kozjerejo.

Do izgradnje mrliške vežice v Gorenji vasi so imeli ljudje navado, da je ob smrti pokojnik ležal doma. Ko so ga peljali proti pokopališču, se je sprevod vedno ustavil pred vaškim križem. Tam so imeli manjši molitveni obred za pokojnika, ki se je tako dokončno poslovil od vasi.

Pred približno sedemdesetimi leti je imela vasica celo majhno trgovino. Na zgodovino kraja je imel nekaj vpliva Rudnik urana Žirovski vrh, saj je bila z njegovim odprtjem čez Dolenjo Dobravo narejena asfaltna cesta. Odprtje rudnika je privabilo nove ljudi in pozidali so kar precej novih hiš. Ker je bilo včasih veliko nezaposlenih, se je veliko ljudi ukvarjalo z raznimi obrtmi. Najbolj razširjeno je bilo šiviljstvo, imeli smo tudi čevljarja in mizarja. Do danes se to ni ohranilo, razvile pa so se nove oblike podjetništva.

Takoj ob prihodu v naselje nas pozdravi Gostišče Jager. Sredi vasi živi upokojeni obdelovalec lesa Tone Jereb. Blizu je tudi Nega telesa Kristi, ki jo vodi Kristina Sešek. Zraven se nahaja še Grafično oblikovanje Janeza Cankarja. Če na glavnem križišču zavijemo desno, prispemo še do treh samostojnih podjetnikov: prvi je avtoprevoznik Tone Kržišnik, drugi avtomehanik Krištof Demšar, na koncu vasi pa je še Avtoličarstvo Jani, ki ga vodi Janko P.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *