Ostalo

Dolenčice

Dolenčice ležijo v Škofjeloškem hribovju, povprečno na višini 640 m. So gručasta, obcestna, tipična gorska vas. Prislonjene so na Stari in Mladi vrh, na prisojno lego in so ena najbolj sončnih vasic v Sloveniji. Vse naokrog vidimo griče, gozdove, travnike, njive, …

Dolenčice so bile prvič omenjene leta 1291. Vas je bila v začetku manjša. Bilo je manj samo stanovanjskih hiš in več kmetij s hišami. Med svetovnima vojnama so bile Dolenčice med najbolj prizadetimi kraji tu okoli, saj so bili tu naseljeni Rusi. Da so Dolenčice stare priča tudi podatek, da so v okolici Dolenčic našli ostanke rimskega vodovoda.

Dolenčicam so nekoč dejali ”tamale nebesa”. To pa zato, ker je v Dolenčicah še rasla pšenica, višje pa ni več.

V Dolenčicah je okoli 80 prebivalcev, od tega nekaj več žensk kot moških. Tu imamo zelo velik naravni prirastek, to priča podatek, da nas je bilo leta 1995 16 manj kod nas je danes. Naravni prirastek tu je med največjimi v Sloveniji.

Otroci prvih 5 let osnovnega šolanja obiskujejo na podružnični šoli Javorje, nadaljujejo pa v Poljanah, kamor se vozijo iz avtobusne postaje v Dolenčicah v Poljane. Dolenčice in njeni prebivalci spadajo v župnijo Javorje, kamor ljudje hodijo tudi v cerkev, k maši.

Ljudje iz vasi se v službo vozijo v večje okoliške kraje, Poljane, Šk. Loko, Ljubljano, Gorenjo Vas … ali pa se ukvarjajo z obrtjo (v vasi so zastopane naslednje vrsti obrti: mizarstvo, struženje lesa, žagarstvo, predelava lesa in prevozništvo, kamnoseštvo, gradbena mehanizacija) ali dodatno dejavnostjo na kmetiji, npr. peka kruha in peciva, pridelava žganja in drugih alkoholnih pijač … Poleg tega je v Dolenčicah tudi 1 turistična kmetija ter 2 mali hidroelektrarni.

Kmetijstvo pa v Dolenčicah predstavlja najpomembnejšo dejavnost. V vasi je trenutno 7 kmetij, ta številka pa je bila v preteklosti tudi že večja. Na kmetijah se večinoma ukvarjajo z živinorejo.

V Dolenčicah je trenutno 22 hišnih številk, prišteti pa je treba še številke kod so 1 a , 13 a … Dolenčice mejijo na naslednje kraje: Zakobiljek, Jazbine, Malenski Vrh, Spodnja Žetina, Murave, Javorje, Delnice, Podobeno, Lom. Dolenčice so v primerjavi z Javorjami večje, kljub temu da je prebivalcev manj.

Kulturne in naravne znamenitosti

V Dolenčicah lahko najdemo nekaj manjših slapov. Eden se imenuje Jejduc, ostali so brez imena. Pri enemu od njih je bila nekoč elektrarna. Od nje so ostali le še ostanki. Vas je tudi rojstni kraj slikarja Antona Ažbeta, kateremu v čast stojita spomenik in spominska soba.

Avtor: Mojca Možina

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *