Dobravšce

Dobravšce so vas, ki leži na 448 metrih nadmorske višine nad Gorenjo vasjo, z neokrnjeno naravo in s prelepimi kmetijami. Ker je vas nad Gorenjo vasjo, se lepo vidijo okoliški hribi kot so Porezen, Blegoš, Javorje in vse do Storžiča. Vas ima 95 prebivalcev in 24 hiš. V njej pa je tudi pet kmetij in vse se ukvarjajo z živinorejo in s poljedelstvom. Vas je obdana z mešanim gozdom. Skoznjo teče potok Dršak, kjer si otroci pozimi, ko zamrzne, krajšajo čas z drsanjem. Vas je ekološko osveščena, saj ima svoj ekološki otok, pa tudi vaščani se trudijo za čistočo. Otroci, ki že obiskujejo šolo, se vsak dan sprehodijo po stezi skozi Mihevk, ki vodi do šole. Ob lepih dnevih pa se številni planinci podajo na markirano pot, ki poteka čez središče vasi in nas pripelje na bližnji Javorč.

Vaščani so najverjetneje najbolj ponosni na sto let staro kapelico. Ker je bila v zelo slabem stanju, se je ob obletnici kapelica prenovila. V kapelici sta dve freski. Na eni je Frančišek Asiški, na drugi pa sklepajo, da je sv. Miklavž. V vasi stoji tudi več kot petsto let stara hiša ki je tik pred podrtjem. Rodbina, ki je živela v njej, je izumrla, zato hiša propada.

V vasi so se ohranili nekateri običaji iz preteklosti, kot so ličkanje koruze, šranganje, pohod z baklami na božični večer in miklavževanje.

Ko so v sedemdesetih letih na Žirovskem vrhu odkrili uranovo rudo, so bile Dobravšce ena izmed možnih lokacij za postavitev predelovalnih obratov. To bi pomenilo, da bi porušili celotno vas, prebivalce pa preselili. Na srečo lokacija ni bila najprimernejša. Vse to, kar so nameravali zgraditi na Dobravšcah, so postavili v Todražu.

1 Comment

  1. That’s not just the best anwrse. It’s the bestest answer!

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *