Ostalo

Dobje

Je majhna vasica v občini Gorenja vas- Poljane z približno 71 prebivalci. Nahaja se med Poljanami in Srednjo vasjo v bližini Poljanske Sore. Dostop je takoj iz glavnce ceste, kjer se nahaja en del vasi, en del pa je nekoliko višje in sicer, če se peljemo iz Dobja po cesti proti Dobenski Ameriki se del Dobja nahaja na levi strani.

Dobje

Dobje

Nadmorska višina: 391.5 m
Obseg: 4,64 Km
Površina: 94.75 ha

Sosednji kraji
Sosednji kraji Dobja so Poljane, Dobenska amerika ter Brda.

Ime
Ime Dobje izvira iz doba, ki jih je bilo veliko ob izsekovanju. Po njem ima ime tudi največja kmetija Dobenčan, ki je vidna tik ob cesti.

Obrti
Keramičarstvo, lektoriranje, montaža kovinskih konstrukcij in lesenih oblog, avtoličarstvo, peskanje lesa in kovine in dela na višini, frizerski salon, mizarstvo.

Zgodovina
Skozi vas teče majhen potoček, kjer so se prvotno kmečki prebivalci oskrbovali z vodo. Skozi vas je včasih potekala cesta iz Škofje Loke, ki povezuje severno Primorsko. Lokalna cesta, pa je potekala tudi iz Brd, mimo cerkve Svetega križa v Dobje, kjer se je priključila na glavno cesto. Po drugi svetovni vojni, so bile ustanovljene zadruge. V Dobju so zgradili večje poslopje, kjer so se ukvarjali z živinorejo. Službo je dobilo okrog 6 ljudi. Manjše kmetije z živinorejo, so počasi začeli opuščati in iskati dodaten zaslužek v raznih službah. Po osamosvojitvi Slovenije, so se propadajoča poslopja kmetijske zadruge podrla. Na tem mestu je kasneje obratovala žaga Dobje. Sedaj pa bo tam zrastla nova obrtna cona.

Ivan Franke

(Ivan Franke 1841-1927)

V Dobju se je leta 1841 rodil Ivan Franke. Bil je realistični portretist in krajinar ter znanstveni proučevalec domačih umetnostnih spomenikov in mednarodno priznan strokovnjak v ribarstvu.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *