Dogodki, Gospodarstvo, Zanimivosti

Čiščenje odpadlih voda v malih komunalnih čistilnih napravah

Predstavitev, ki bo potekala v sredo, 12. januarja 2011,  je namenjena prebivalcem podeželja, ki ne bodo imeli možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, in bodo morali v skladu z okoljsko zakonodajo sami zagotoviti čiščenje odpadnih komunalnih voda v mali komunalni čistilni napravi (MKČN) ali zbiranje v nepretočni greznici. Zakonske določbe že veljajo za novograditelje, obstoječi objekti pa so v prehodnem obdobju, ki se za občutljiva območja (npr. vodovarstvena območja) izteče z letom 2015, po letu 2017 pa še za vsa ostala območja. Predstavitev se izvaja v okviru LEADER projekta “Male komunalne čistilne naprave”.

V okviru predstavitve bodo predstavljene zahteve zakonodaje s področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, možnosti sofinanciranja izgradnje malih čistilnih naprav in različni načini čiščenja v malih čistilnih napravah s strani različnih dobaviteljev oz. zastopnikov malih komunalnih čistilnih naprav (kontinuirni, SBR, MBR in MBBR sistemi, rotirajoči potopniki, biološke anaerobne pretočne čistilne naprave, rastlinske čistilne naprave).

Predhodne prijave in dodatne informacije:
Razvojna agencija Sora d.o.o.
Samra Šećerović
Tel. št. 04/6202-226
E-pošta: samra.secerovic@ra-sora.si

Predstavitev, s pričetkom ob 17. uri, bo potekala v dvorani Občine Gorenja vas – Poljane.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *