Ostalo

1. seja občinskega sveta Gorenja vas-Poljane

Sinoči je bila prva seja nove sestave občinskega sveta občine Gorenja vas-Poljane.

Na začetku je stari župan g. Milan Čadež vse skupaj pozdravil, ugotovil prisotnost novoizvoljenih občinskih svetnikov in sklepčnost občinskega sveta. Naprej je po statutu sejo vodil najstarejši svetnik g. Jože Novak-Desus. Sledilo je poročilo predsednika občinske volilne komisije g. Tomaža Piska in imenovanje komisije za potrditev mandatov. Soglasno so bili potrjeni novi mandati občinskih svetnikov, župana, nato pa je predsedujoči iz občinskega statuta prebral naloge občinskih svetnikov in župana.

Sledila je slovesna prisega novega župana g. Milana Čadeža, da bo delal v dobro občine in občanov občine Gorenja vas-Poljane, ki jo je tudi podpisal in bo shranjena v občinskem arhivu. Ker je bil v tretji volilni enoti g. Čadež izvoljen tudi na listi SDS za občinskega svetnika, se je tej funkciji odpovedal in na njegovo mesto je občinski svet zaradi nezdružljivosti funkcij potrdil g. Žana Mahniča.

Občinski svet je soglasno potrdil tudi 7-člansko Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Po končanem uradnem delu je pa sledila še kratka pogostitev na račun novoizvoljenega župana, ki se je že v prejšnjem mandatu pokazala kot dobra praksa.

Komentirajte prispevek

Your email address will not be published. Required fields are marked *